• Många idéer men inga bra leverantörer?
  Då har du kommit helt rätt!

  Därför att...
 • …vi tar ansvar hela vägen från ritbordet till fabriken och sedan ut till dina kunder.

  Voilá!
 • Våra tjänster används av allt ifrån världsledande biltillverkare till innovativa företag inom detaljhandeln.

 • Så, hur kan vi hjälpa dig?

  Läs vidare...

Produktutveckling

Allt börjar med en idé…

Vi hjälper dig med produktutveckling och har kompetens inom mekanik, elektronik, textil, trä, plast, tryck och formgivning.

 • 100% kundfokus
  Vi har medvetet valt att ha en bred och generell kompetens för att kunna jobba helt kundfokuserat och förutsättningslöst.  Våra underleverantörer som alla har specialkompetens inom respektive område involverar vi redan i utvecklingsfasen. På samma sätt är ofta kundens egen eller externa designer med i projekten.

  Vi vet att de bästa lösningarna hittar man tillsammans och vår profession är att se till att det blir klart och levererat i tid till rätt pris.

  De verktyg som vi använder är SolidWorks som 3D CAD och PDM system samt Adobe Creative Suite för grafisk produktion.

 • lampa1

Prototyp

Prototyp

En ny produkt tillverkas först i en liten upplaga för att säkerställa att den uppfyller alla krav.

 • Innan vi startar serietillverkning framställer vi prototyper. Syftet med prototypen är säkerställa att produkten har de egenskaper som man tänkt sig. Till exempel så är det lättare att utvärdera utseende, hållbarhet, funktion och känsla med en prototyp än en modell eller genom att bara titta på skärmen. Om prototypen visar att vi behöver jobba om produkten så gör vi en ny prototyp.

  Typiskt för prototyper är att de ibland framställs med annan produktionsteknik men med rätt
  material och i rätt storlek.

  Vi använder också friformsframställning för att verifiera utseende och funktion när det är möjligt.

 • _71A0573

Tillverkning

Tillverkning

Vår målsättning är en total servicegrad som uppfyller dina krav på pris, flexibilitet och
leveranstider samtidigt som lagerbindningen hålls låg.

 • Vi erbjuder tillverkning med flera alternativa servicenivåer. Målsättningen är att få en bra total servicegrad som uppfyller dina krav på flexibilitet och leveranstider samtidigt som lagerbindningen hålls låg. Detta löser vi genom en blandning av färdiga produkter, halvfabrikat samt buffertlager på råmaterial och komponenter.

  Väljer leverantörer med omsorg
  Största delen av våra komponenter tillverkas av underleverantörer som var och en är specialist inom sitt område. Vi väljer samarbetspartners med omsorg och säkerställer såväl kvalitets- och miljöaspekter som etik och personalförhållanden. Leverantörerna finns till största delen i vårt närområde samt kring vår anläggning i närheten av Poznan i Polen. Vi köper också en hel del komponenter i Asien och favoriserar Indonesien som vi tycker är ett spännande land med goda möjligheter till att hitta underleverantörer med godtagbara etiska och miljömässiga villkor.

 • DSC_1821

Logistik

Logistik

Vi har det i blodet och tar gärna ansvaret hela vägen till dina kunder.

 • Brigo har en stabil och flexibel plattform för att hantera paket och gods såväl som utskick och marknadsanpassningar . Våra system är integrerade med flera transportörer, för närvarande TNT, DHL, Schenker samt UPS, och vi skickar dagligen gods och paket över hela världen.

  Det finns flera fördelar med att låta oss sköta logistiken. Vi har fraktförsäkringar som täcker de frakter vi ansvarar för och allt gods som är på väg övervakas fram till leverans. Du får också tillgång till våra fraktavtal vilket ger dig bra priser på frakterna.

 • jorden

Eftermarknad

Eftermarknad

En ibland bortglömd aspekt av att leverera produkter är behovet av support, reservdelar och i vissa fall uppdateringar.

 • Beställning av reservdelar erbjuder vi genom vår kundportal, där vi skapar en egen domän för varje kund. Varje domän kan ha ett eget grafiskt utseende och för många kunder har vi gjort egna ”skin”.

  Support hanterar vi via mail samt på portalen. Supportfunktionen kan valbart vara öppen eller kräva inloggning.

  Vi har ett system för att hantera förändringar i koncept och administrera uppdatering ut till dina återförsäljare. Systemet bygger på ett abonnemang som aktiveras baserat på vad som levererats. Baserat på abonnemanget genereras vid uppdateringstillfällen förslag till beställningar av material som behövs för att konceptet skall vara aktuellt.

 • DSC_1799

Portal

Portal

Direktkopplad till vårt affärssystem har du produktsortiment, lager, orderhistorik och leveransstatus tillgängligt online.

 • Vår kundportal är direktkopplad till vårt affärssystem. På portalen kan våra kunder se produkter, lager, orderhistorik och leveransstatus. Man kan också lägga till och administrera leveransplatser och dotterbolag som får beställa material, själv lägga upp användare på dotterbolag eller återförsäljare.

  Vi har också publicerat produktkonfiguratorer, offertfunktioner och leveranstidsestimerare. Dessa funktioner skapar vi ganska enkelt och i syfte att förenkla samarbetet med kunder och leverantörer.

  Samma plattform används också för integration, t.ex. för överföring av lagerstatus och orderläggning. Vi älskar IT när det är pang på rödbetan och inga krusiduller. Vi ser IT är som vilken maskininvestering som helst, det skall generera affärsnytta  och kundvärde.

 • dator2

Bilindustri

Som biltillverkare är du i behov av bra demo- och marknadsföringsmaterial. Genom oss får våra kunder inte bara tillgång till korrekta och säljande klädsel- och lackprover – vi ser även till att materialet når bilhallarna direkt.

volvo-prover

 • Brigo tillverkar och levererar lackprover, klädselprover, dekorprover i form av pärmar, display material och lösa prover, stoppade puckar eller färgbollar.

  Typiskt för dessa produktionsprojekt är att logistiken är global, tempot högt, informationsmängden mycket stor och många marknadsanpassningar (både i form av sortimentavvikelser och språkanpassningar). Bilindustrin förändrar sina erbjudandet flera gånger per år och då skall återförsäljarnas material uppdateras.

  Våra tjänster sträcker sig från informationsinhämtning och analys av behov, design och formgivning, marknadskommunikation, budgetering, inköp av råmaterial, produktion, lager samt distribution och fakturering.

 • I dessa projekt arbetar vi ofta direkt mot varje lands importör med support från huvudkontoret. Vi har system för att hålla koll på vilken återförsäljare som har vilka system och prover och kan därför också analysera och prognosticera vad de behöver för material för att vara uppdaterade när det sker förändringar på bilarna.

  Vi hanterar alla kunder via vår portal eller på det sätt som de vill, telefon eller mail. Som kund kan man administrera sitt nätverk själv, köpa produkter, reservdelar eller ändra sina abonnemang.

  Det finns säkert liknande behov i andra branscher och vi har mycket att ge på detta område.

Offentlig miljö

En stor del av vår omsättning kommer från tillverkning av produkter som hamnar på kontor och hotell. Vi tillverkar skärmväggar, sittmöbler, ljuddämpande paneler, kuddar, puffar, saccosäckar, gardiner och andra textilprodukter.

hangare

 • Vi stansar, skär, syr och dekorerar för att sedan stoppa och montera, packa och leverera direkt till slutkund eller våra kunders distributionscentraler. Tillverkningen sker i Polen med utgångspunkt från vår egen anläggning i Rostarzewo och med fantastiska underleverantörer i närområdet.

 • Värt att nämna i detta sammanhang är att vi arbetar mycket med Sunbrella material och gör textilprodukter som lämpar sig utomhus eller i miljöer där de utsätts för mycket UV ljus.

Legotillverkning

Normalt jobbar vi med våra kunders biprodukter eller indirekta material. Material som är kundunikt och som man behöver i verksamheten, men som man inte kan eller vill producera själv. Som ett bevis på att vi är bra på det vi gör så har vi också en hel del produktionsuppdrag på direkt material, det vill säga material som man normalt skulle gjort i egen regi men inte hinner med.

tillverkning

 • Våra tjänster inom detta område är:

  Produktutveckling
  Konstruktion
  Verktygsframtagning
  Förserier

 •  

  Inköp
  Produktion och montering
  Leverans till lager eller slutkund

Om oss

Brigo är ett tjänsteföretag som levererar kundunika produkter och koncept. Skillnaden mellan Brigo och traditionella underleverantörer är att Brigo alltid har produkt- och kundfokus. För oss är processen och materialen sekundära. Detta gör att Brigo kan leverera bredare produktlösningar, som spänner över flera teknikområden och som skapar större nytta och flexibilitet för dig som kund.

thomas_eddie

Kvalitet

Kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO-9001

 • Vår affärsidé är att erbjuda utveckling, tillverkning och distribution av kundunika produkter. Detta erbjuder vi till marknadsledande företag i huvudsak inom Sverige men med internationell verksamhet.

  Vi arbetar efter ett verksamhetssystem som alla anställda hela tiden är delaktiga i att förbättra.

   

 • Våra verksamhetsmål mäts och utvärderas regelbundet för att på ett strukturerat sätt påverka vårt arbetssätt och våra rutiner. På detta sätt styr vi vår verksamhet mot vår vision och våra mål.

  9001_eng-gold-150x150

   

Hållbart företagande

Etik och socialt ansvarstagande

Vårt ställningstagande i etiska frågor och vårt ansvar för hållbart företagande har vi formulerat i en uppförandekod. Den beskriver hur vi uppträder gentemot kunder, leverantörer, anställda och samhället i övrigt. Samtliga medarbetare på företaget har ett ansvar för att den efterlevs. Vi förväntar oss också att våra kunder och leverantörer följer denna uppförandekod.

 • Vi vill ha långsiktighet i våra affärsrelationer, med kunder, leverantörer och medarbetare. Det förutsätter att vi agerar som en pålitlig partner och lever upp till våra åtaganden.

  Vi följer lagar och regler som gäller i de länder där vi har verksamhet.

  Vi tar avstånd från alla former av korruption. Vi erbjuder inte affärspartners belöningar eller förmåner som strider mot lagar eller vedertagen affärssed. Om vi blir bjudna på evenemang av en leverantör, skall det ha en koppling till vår affärsverksamhet och närmaste chef skall godkänna att vi deltar. Brigo betalar alltid för resor och uppehällen i dessa sammanhang.

  Vi är försiktiga med att ge och ta emot gåvor, eftersom de kan ses som otillbörlig påverkan eller muta. Representation skall ske med måttfullhet och med respekt för inblandade parters eventuella restriktioner. Vi erbjuder aldrig och tar aldrig emot kontanta gåvor.

 • Vi följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vi tolererar inte, under några omständigheter, barnarbete eller arbete som utförs under tvång eller hot.
  Vi respekterar rätten att bilda och tillhöra fackföreningar och rätten att förhandla kollektivt.

  Vi uppmuntrar mångfald och ger medarbetare samma möjligheter och behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, civilstånd, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder.

  Vår arbetsmiljö ska vara säker och hälsosam och vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor och arbetsskador.

  Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår egen miljöpåverkan. Miljömålen följs upp årsvis. Vi arbetar också aktivt för att få kunder och leverantörer att välja miljömässigt hållbarare alternativ när vi utvecklar produkter och väljer produktionsmetoder.

Historik

Historik

 

 • 2002, Brigo grundades efter midsommar av Edward Andrén och Thomas Ingvast, företaget döptes till MLS Marketing Logistics & Service AB. Affärsidén vad att erbjuda tillverkning som tjänst och att vara ett process- och materialoberoende alternativ till traditionella inköpskanaler.
  Fördelen för kunderna, då som nu, är att de kan konsolidera inköp och lägga ut mer ansvar och spara pengar på detta.

  2003, Den första ”stora” kunden som nappade på erbjudandet vad SAAB Automobile i Trollhättan. Vi fick förtroendet att tillverka lackprover och klädselprover i katalogformat och leverera dessa till centrallagret i Nyköping för vidare distribution till återförsäljare över hela världen.
  Detta var beviset vi behövde för att satsa vidare.

  2005 flyttade företaget från kontorslokaler på Arendal till Högsbo Industriområde i Göteborg och fick i de nya lokalerna effektivare kontorsytor och eget lager och montering.

  2006 träffade vi en ny kompanjon, Adam Kliks, som arbetade på en av Volvos underleverantörer i Wolsztyn, Polen. En raketsnabb uppstart av ett dotterbolag gjordes under juli månad och första leveranserna från den egna produktionen i Polen till Sverige gick redan i augusti samma år. Företaget döptes till Ltez Sp. z o.o.

  2008 var det dags för flytt igen, denna gången till egen fastighet på Hisingen.

 • 2009 under detta år bestämmer vi oss för att byta affärssystem. Vi behöver något som är bättre och med avancerat, något som vi kan ha som verktygslåda och bygga nya smarta flöden med, något som kan fungera ut på nätet och som vi kan jobba tätare med leverantörer och kunder med. Vi valde att jobba med Jeeves och det har vi inte ångrat (mer än några gånger). Flexibelt, anpassningsbart och öppet för egen utveckling.

  2011 vi drar igång en satsning på marknadsföring och inser att vårt företagsnamn inte är bra. Det missförstås lätt på telefon, domänen på internet är inte bra (www.mlsab.com för er som kommer ihåg). Vi spenderade massor av tid och fick hjälp av jätteduktiga människor som hittade på förslag på nya namn som vi kunde rata.
  Till julpyssel detta år så kämpar många men framförallt Jasminka med att skapa en byggsats för ett flygplan i pepparkaksdeg. Vi ger detta till våra kunder över hela världen som julklapp och får massor av beröm. Vi får också lite problem, det är tydligen inte helt ok att skicka deg till alla länder i världen… Slutet gott, allting gott!

  2012, Året börjar med att vi väljer Brigo som nytt företagsnamn. För övrigt det första alternativet som vi fick under hösten innan och som vi ratade då…

Miljö

Miljö

Vi är certifierade enligt ISO-14001

 • Miljöfrågor är viktiga för Brigo, vår målsättning är att uppträda och verka för att alltid uppfattas som ett miljöinriktat företag.

  I enlighet med de nationella miljömålen är vårt mål att producera varor och tjänster på ett sådant sätt att ekologiskt hållbar utveckling främjas.

  Vi håller oss uppdaterade med gällande lagar och förordningar. Vi håller oss också informerade om såväl andra krav och utveckling inom vårt verksamhetsområde. Dessa åtaganden, som också är relaterade till företagets miljöaspekter, betraktas som en miniminivå att uppfylla.

 • Vi ska föra en dialog med våra kunder, leverantörer och myndigheter med syfte att alltid vara ömsesidigt välinformerade om relevanta miljöförhållanden.

  Våra handlingar ska ständigt ge förbättringar, vara förebyggande och skydda mot utsläpp.

  Vi ska också eftersträva en god arbetsmiljö i samtliga våra lokaler.

  Våra miljömål mäts och utvärderas regelbundet, precis som kvalitetsmålen. På detta sätt säkerställer vi att Brigo’s verksamhet hela tiden blir mera miljövänlig.

  14001-englisch-150x150

Personal

Integritetspolicy

Integritetspolicy

På Brigo bryr vi oss om dig och i denna policy beskriver vi hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter. Vi vill att du skall känna dig lugn och trygg när du är i kontakt med oss eller använder våra tjänster.

 • Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av dessa?
  En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer samt e-postadress, men även uppgifter som IP-adress eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som kan användas tillsammans för att identifiera dig som person är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av dessa, till exempel; insamling, lagring, analys och registrering.

  Vem ansvarar för dina personuppgifter?
  Brigo AB, organisationsnummer 556628-3544 på Kryptongatan 20 i Mölndal är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på korrekt och lagligt sätt.

  Hur får Brigo tag på dina uppgifter?
  Vi får personuppgifter om dig när du;

  • Skickar mail till oss
  • När du skickar ärenden till vår kundtjänst
  • När du besöker vår hemsida
  • När du registrerar dig på vår kund eller leverantörsportal
  • När du beställer varor av oss

  Vad är cookies?
  Vi använder så kallade cookies på våra hemsidor. Det gör vi för att hemsidan skall fungera bättre och för att känna igen dig när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som webbservern lagrar på din dator och som den sedan kan läsa, på så sätt kan våra hemsidor komma ihåg vem du är när du klickar mellan olika sidor.
  Cookies kan inte användas för att komma åt, läsa eller på någon annat sätt ändra någon annan information på din dator.
  De flesta webbläsare är från början inställda för att acceptera cookies. Om du vill kan du ändra inställningarna i din webbläsare till att inte acceptera cookies eller bara acceptera cookies från vissa webbplatser.

  Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
  Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, adress, köphistorik och annan information som är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig.
  När du besöker vår hemsida eller använder våra kund och leverantörsportaler på Internet så samlar vi in din IP-adress och tidpunkt för besöket. Vi använder också Google Analytics för att samla in statistik och för att kunna förbättra våra tjänster och portaler.

  Varför behandlar vi dina uppgifter?
  Vi behandlar dina uppgifter för att;

  • Kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
  • De dig bra service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster för samarbete.
  • Hantera och administrera dina frågor och beställningar i vår kundtjänst.
  • Kunna avgöra om dina inloggningsuppgifter används av någon annan.
  • På vilket sätt har Brigo rätt att behandla dina uppgifter?

  Brigo har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan också behövs behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar eller förordningar, till exempel bokföringslagen.
  I det fall vi inte har annan laglig grund för behandling av dina personuppgifter så kommer vi be om ditt samtycke. Om det blir aktuellt så kommer du få tydlig information om vad du samtycker till.

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter används av behörig personal på Brigo och i vissa fall av våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

 • Vart lagras mina personuppgifter?
  Vi strävar efter att bara hantera dina personuppgifter inom EU/EES. I det fall vi använder tjänster eller produkter som innebär att dina uppgifter förs utanför EU/EES så görs det enbart för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. I de fall detta blir aktuellt ser vi till att hanteringen av dina uppgifter görs med en adekvat skyddsnivå.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig eller för att uppfylla krav i andra lagar och förordningar, till exempel bokföringslagen.
  Vi gallrar information senast efter tre år om den inte omfattas av bokföringslagen som kräver att vi sparar sju år.

  Hur skyddar Brigo dina uppgifter?
  Vi bedriver ett kontinuerligt säkerhetsarbete för att skydda våra informationssystem. Därför vidtar vi alla lämpliga åtgärder, både tekniska och organisatoriska, som vi bedömer krävs för att skydda dina personuppgifter.
  Till exempel så använder vi SSL för att kryptera web trafiken på våra portaler och ditt lösenord som du angivit på våra portaler sparas aldrig i klartext och kan inte läsas av oss eller någon annan.

  Vilka rättigheter har jag som fysisk person?
  I korthet så har du följande rättigheter;

  Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter

  Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka uppgifter vi har så kan du begära att få ett utdrag på informationen. För att vi skall veta att det är rätt person som begär informationen så skall din begäran vara skriftlig, undertecknad och innehålla dina kontaktuppgifter.

  Du har rätt att få rätta information

  Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga så har du rätt att få dem korrigerade, du kan när som helst ta kontakt med oss och begära att vi rättar dina uppgifter.

  Du har rätt att bli bortglömd
  Du har rätt att begära att vi skall radera dina personuppgifter. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifter eftersom vi måste uppfylla andra lagar och krav, till exempel bokföringslagen. I vissa fall kan det vara teknisk svårt att radera information och då kan vi istället ändra den så att den blir anonymiserad.

  Du har rätt att begränsa
  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

  Du har rätt att göra invändningar

  Du kan när som helst göra en invändning mot behandling av dina personuppgifter som inte grundar sig på ett berättigat intresse hos Brigo AB.

  Du har rätt att flytta information

  Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som du har gett oss. Dessa uppgifter skall ges i ett format som är allmänt använt som läsbart. Du har rätt att skicka denna information vidare till annan personuppgiftsansvarig.

  Vem kontaktar jag med frågor?
  Kontakta vår kundtjänst med dina frågor så skall vi göra vårt bästa för att svara på dem.
  Vi nås på order@brigo.se eller via telefon +46 31 891800, menyval 1.

  Denna integritetspolicy gäller från och med 22 maj, 2018 och ersätter alla tidigare versioner.